Bdsm is een beleving die diverse aspecten kan omvatten, kenmerkend is dat de relatie tussen twee (of meer) mensen zich verhoudt tot een leider en een volger. Beide partijen voelen zich prettig bij deze rolverdeling. In mijn uitleg ga ik gemakshalve uit van twee partners, vanzelfsprekend is dit ook toe te passen op meerdere partners.

Termen die binnen bdsm gehanteerd worden om de rolverdeling duidelijk te maken zijn:
– Dominant (leider)
– Onderdanig (volger), deze laatste wordt ook wel eens met de term sub of submissive aangeduid.

De machtsverhouding waarbij één partner de leiding neemt en de ander zich laat leiden is essentieel voor de beleving van beide partners. Beiden vinden hierin ruimte om hun individuele emotioneel en seksuele behoeftes in te vullen. Daardoor ontstaat er een natuurlijke wisselwerking, het klopt voor beiden om zich te laten leiden door de innerlijke beleving en zich over te geven aan de natuurlijke impulsen die passen bij de individuele beleving als wel bij de dynamiek van de relatie, of het moment.

Een term die vaak gebruikt wordt om het specifieke moment van bdsm beleven aan te geven is het woord spel, waarbij vaak benoemd wordt dat het zeer zeker niet als spel ervaren wordt. De emoties die in dit moment beleefd worden zijn realistisch en echt, ze kloppen bij wat er wordt beleefd. Het is een misverstand te denken dat de beleving van bdsm uitsluitend om een seksuele behoefte draait, ook de sociaal emotionele behoeftes zijn bepalend in wat men zoekt en nodig heeft.
Daarbij is de praktische invulling (het spel beleven) voor iedereen anders, evenals de frequentie.

De invulling is persoons gebonden, het is het individu wat bepaalt hoe invulling gegeven wordt aan diens persoonlijke behoeftes aan bdsm. Daarin kan het zo zijn dat de één zich prettig voelt bij van tijd tot tijd een spel beleven, en een ander graag bdsm met levenspartner wil kunnen delen.
Er zijn geen koppelingen te maken tussen vreemdgaan en bdsm, tussen polyamorie en bdsm, tussen monogamie en bdsm. Het is de mens als individu die deze keuzes maakt. In een relatie met verschil in verlangen kan een partner zich genoodzaakt voelen om voor zijn of haar behoeftes een buitenechtelijke relatie aan te gaan, dit zijn echter keuzes. Net als de keuze om wel of niet de relatie partner te praten over de persoonlijke behoeftes.

Het is een misverstand te denken dat bdsm beleefd moet worden volgens bepaalde standaarden, evenmin zijn er vaste mechanismes die, eenmaal aangeleerd, iemand een ervaren 'bdsm-er maken.
Gebruik van gezond verstand, nemen van eigen verantwoordelijkheid (ook voor de onderdanige partner), een goede weerbaarheid, positief zelfbeeld en zelfvertrouwen zijn belangrijke eigenschappen die leiden tot persoonlijke groei (binnen bdsm). Deze eigenschappen stellen iemand in staat om inzicht te krijgen in diens persoonlijke behoeftes, op zoek te gaan naar informatie en mogelijkheden om in contact te komen met gelijkgestemden.

Dit laatste is altijd wenselijk, praten met gelijkgestemden vermindert gevoelens van schaamte en het meedragen van een geheim. Vaak durft men in eigen omgeving niet te spreken over de verlangens naar bdsm, de angst om veroordeeld te worden speelt hierin een grote rol, evenals de angst om status en aanzien te verliezen. Zowel bij eigen partner, als bij kinderen, ouders vrienden en in het sociale leven. Er wordt soms gekozen om te leven in twee werelden, een sociale wereld met mensen die bekend zijn met bdsm en dit niet veroordelen en de 'thuis' wereld.
Voor sommigen is het naar buiten treden in de thuis wereld belangrijk terwijl anderen de voorkeur geven aan het leiden van een dubbel leven, al dan niet weggehouden voor eigen levenspartner.

Bovenstaande kan leiden tot (extra) stress en druk met alle gevolgen van dien. In sommige gevallen leidt het zelfs tot serieuze gezondheidsklachten, het in een sociaal isolement geraken, verminderd zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld.
Acceptatie is dus van groot belang, accepteren van de eigen gevoelens maar vooral ook acceptatie binnen de maatschappij voor het hebben van deze gevoelens en het al dan niet invulling willen geven aan deze gevoelens.
Omdat de maatschappij daarin nog veel te leren heeft heb ik besloten om naasst de hulpverlening die ik via dit blog bied mij ook te richten op media die aandacht besteden aan bdsm. Er zijn talloze websites te vinden met informatie over wat bdsm inhoudt, veelal gekleurd door de individuele beleving van de schrijver. Deze sites hebben uiteraard allemaal hun eigen toegevoegde waarde, en het is aan de lezer om hier een eigen weg in te vinden.

Met mijn blog hoop ik een brug te slaan tussen individueel en maatschappelijk leven, tussen media en bezoekers, tussen hulpverleners en cliënten. Door te laten zien hoe bdsm gepresenteerd wordt via diverse media, maar ook door te laten zien hoe mensen met bdsm gevoelens zich presenteren via diverse media hoop ik bij te dragen aan meer bekendheid en begrip voor de beleving van bdsm.